Home

Od wieków filozoficzny namysł oscyluje wokół tematów duszy, umysłu, zdrowia i choroby. Filozofia stawiała bowiem przed sobą trudne zadanie leczenia ludzkiej duszy. Myśliciele starożytnej Grecji, wywodzący się z różnych szkół, mówili o tym wprost. W średniowieczu terapeutyczną moc filozofii obrazował traktat Boecjusza O pocieszeniu jakie daje filozofia. Filozofia więc, czy ta kształtująca się na Wschodzie czy Zachodzie, ma niezwykle praktyczne aspiracje.

W dalszych wiekach z filozofii odłączyły się szczegółowe dziedziny wiedzy, takie jak: psychologia, socjologia i antropologia. Każda z tych dziedzin, niosąc w sobie filozoficzną spuściznę, czyniła z wyżej wspomnianych pojęć ważne dla siebie zagadnienia. Później, przenikając się na powrót z filozofią, tworzyły one niezwykle ciekawe dziedziny wiedzy np. filozofię umysłu czy filozofię psychiatrii. Za dzieło przełomowe w filozoficznej analizie zdrowia psychicznego można uznać pracę Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu Michela Foucaulta. Nie należy jednak zapominać o ogromnym wpływie jaki, na interesujące nas zagadnienie, wywarł Zygmunt Freud i jego epigoni.

Zapraszamy wszystkie osoby, reprezentujące zarówno nauki humanistyczne, społeczne i medyczne. Konferencja będzie poświęcona związkom filozofii z szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Postaramy się odpowiedzieć m.in. na pytania:

– Jak definiowanie choroby wpływa na jej leczenie?
– Jakie są filozoficzne źródła psychoterapii?
– Po co psychiatrom filozofia?
– Czy Doradztwo filozoficzne to alternatywa dla psychoterapii?

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 roku w formule online.


Create your website with WordPress.com
Rozpocznij